ČOSE


Přejít na obsah

Zaměření odborového svazu

Český odborový svaz energetiků - ČOSE - usiluje o rozvoj sociálně spravedlivé tržní společnosti, přičemž jeho hlavním cílem je účinná obhajoba oprávněných zájmů a práv členů, která vychází z potřeb základních organizací odborového svazu, které jsou rozhodujícím článkem výstavby ČOSE.

ČOSE se ve své činnosti řídí přijatými mezinárodními úmluvami, platnými právními předpisy - zejména se zaměřením na dodržování základních lidských práv a svobod.


Našim cílem je všestranná péče o lidi, pro něž je práce hlavním zdrojem obživy. Snažíme se jim zajistit důstojné pracovní podmínky, humanizaci práce a odpovídající odměnu za vykonanou práci.

Profil odborového svazu

Jsme nezávislou, samostatnou, dobrovolnou a otevřenou organizací zaměstnanců a občanů, kteří projeví zájem podílet se na činnosti odborového svazu. Sdružujeme 19 základních organizací a více než dva tisíce členů, zaměstnanců zejména z energetického sektoru.
Členství v odborovém svazu ČOSE není podmíněno prací v energetickém průmyslu.


Svaz je součástí druhé největší odborové centrály ASO (Asociace samostatných odborů).

Výkonným orgánem odborového svazu je koordinační výbor - KOV ČOSE
.

 

 

 

Kontaktní informace svazu

Koordinační výbor ČOSE
Elektrárna Tušimice, Tušimice 9, 432 01 KADAŇ


Telefon/fax 471 112 741
Email cose.odbory@email.cz
   
Předsedkyně KOV ČOSE Ing. Ctiborová Marta, mobil 602 655 228
Místopředseda KOV ČOSE p. Nejedlý Vladimír, mobil 724 917 946
Místopředsedkyně KOV ČOSE pí Jitka Čermáková, mobil 724 446 961
Hospodářka ČOSE pí Sobková Eva, mobil 601 291 298
Vedoucí svazový inspektor BOZP Tomíček Petr, mobil 724 917 948
---Svazový inspektor BOZP ---Sobek Miroslav, mobil 725 923 423
---Svazový inspektor BOZP ---Gizma Karel, mobil 702 843 393
Předseda revizní komise ČOSE Švanda Jaroslav, mobil 724 468 766
---Členka RK ČOSE ---Bc. Jansová Jitka
---Členka RK ČOSE ---Vyčichlová Vladimíra

 

Ochrana osobních údajů se řídí dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkrácene GDPR).

 

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné weby či služby třetích stran. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na jiné webové stránky, ani za obsah textů jejich, e-mailů, přiložených souborů a dalších informací. Provozovatel neposkytuje záruky, ani garance o přesnosti nebo úplnosti obsahu odkazovaných stránek. Všechna práva jsou vyhrazena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace dne 18-03-2024 Optimalizováno pro rozlišení 1280 x 1024. Kontakt na webmastera: webmaster


Zpět na obsah | Zpět na hlavní menu